Hỗ trợ trực tuyến
08 2228 3825

LỊCH DIỄN THÁNG 6
Thứ 6
30/06/2017
20:00 HMẸ CHỒNG RẮC RỐI
Đặt vé
Thứ 7
01/07/2017
20:00 HXÓM NGHÈO BÁ ĐẠO
Đặt vé
CN
02/07/2017
16:00 HHỒN ANH XÁC EM
Đặt vé
20:00 HTÌNH LÁ DIÊU BÔNG
Đặt vé
Thứ 6
07/07/2017
20:00 HLẦU HOANG
Đặt vé
Thứ 7
08/07/2017
20:00 HKHÁCH SẠN NGÀN SAO
Đặt vé
CN
09/07/2017
16:00 HCHUYỆN TÌNH BANGKOK
Đặt vé
20:00 HTÌNH LÁ DIÊU BÔNG
Đặt vé
Thứ 6
14/07/2017
20:00 HXÓM NGHÈO BÁ ĐẠO
Đặt vé
Thứ 7
15/07/2017
16:00 HCHUYỆN TÌNH BANGKOK
Đặt vé
20:00 HGIA ĐÌNH SIÊU QUẬY
Đặt vé
CN
16/07/2017
16:00 HTHẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN
Đặt vé
20:00 HHOẠ HỒN
Đặt vé